PRODUKTER

Forskning visar att hästar vill tugga och äta helst hela tiden. Hela fodersmältningen är uppbyggd för att hästen ska äta ofta. Optimalt är fri tillgång till grovfoder. En häst som får för lite mat (för sällan) kan bilda ovanor tex krubbitning och vävning. Även magsår kan vara en följd av felaktig utfodring. Grovfoder ska alltid vara basen och vid behov kan man tillföra lämpligt kompletteringsfoder.